Semana Santa

Semana Santa

De Semana Santa is de heilige week voor Pasen. In Spanje noemt men het ook wel Goede week. Gedurende  deze week worden de laatste dagen uit het leven van Jezus herdacht en zijn er processies in bijna alle steden en dorpen van Spanje. De belangrijkste dagen zijn: Palmzondag (intrede van Jezus in Jeruzalem), Heilige Donderdag (laatste avondmaal), Goede Vrijdag (de kruisiging) en Paaszondag (verrijzenis van Jezus). Elke processie is anders omdat het een ander moment uit de bijbel herdenkt. Op Palmzondag bijvoorbeeld zijn de  processies vrolijk en lopen er veel kinderen mee, want dan  wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De processies op de andere dagen zijn plechtig want ze herdenken de lijdensweg en dood van Jezus.

Los pasos
Het belangrijkste van de processie zijn los pasos: grote constructies versierd met bloemen en een beeld van Jezus of Maria. De cofradías (broederschappen) organiseren de processies. Ze halen de paso met de beelden uit de kerk en dragen die vele uren door de straten. De personen die zo’n paso dragen noemt men costaleros (dragers). De dragers lopen langzaam en gecoördineerd en moeten vanwege het gewicht van de pasos (tot soms wel 6.000 kilo) vaak stoppen en uitrusten.  Aan de gezichten van de dragers is duidelijk te zien dat het heel zwaar is.

IMG_0400

Broederschappen
De dragers komen uit de verschillende broederschappen. Elke broederschap heeft zijn eigen kleur en symbolen.  Broederschappen zijn in de veertiende eeuw ontstaan, toen Europa geteisterd werd door de pest. Gelovige mensen in die tijd waren ervan overtuigd dat openbare boetedoening de enige remedie was om deze ziekte uit te bannen. Daarom sloten ze zich als boeteling (nazareno) aan bij een broederschap. De nazarenos of penitentes (boetelingen) gaan gekleed in een speciaal tuniek en dragen soms een kap over hun hoofd om onherkenbaar te blijven.

La saeta
Tijdens de processie wordt er niet gepraat.  Als de dragers met het Mariabeeld passeren begint iedereen te klappen. Vaak wordt er wel “guapa” geroepen naar de maagd. Soms gaat er opeens iemand een Saeta zingen, dat zijn geïmproviseerde liederen voor de beelden op de pasos. Als iemand begint te zingen, dan stopt de processie meteen. De saetas hebben een speciale melodie die lijkt op flamenco. Zo’n tekst is bijvoorbeeld ”Ay, ay, ay Maria, kon ik je zoon maar redden van het kruis. Ik zou er alles voor doen!”  Als er een saeta gezongen wordt is het publiek doodstil. Als de man uitgezongen is wordt hij beloond met een luid applaus.

Sevilla
Duizenden personen gaan de processies bekijken. De gelovigen beleven de processies als heel emotioneel maar ook niet gelovigen kijken met respect naar deze traditie. Sevilla staat bekend om zijn vele en grote processies. Er zijn wel 60 broederschappen die vanuit hun eigen wijk of parochie in processies door de stad gaan.  Het is heel indrukwekkend dit een keer  mee te maken. Een processie tijdens Semana Santa kan vaak uren duren.

Vrijlaten gevangene
Nog een bijzonderheid in Málaga is dat er ieder jaar tijdens de Semana Santa een gevangene wordt vrijgelaten. Deze traditie bestaat al ruim 250 jaar oud.  Tijdens een pestepidemie onder het bewind van Karel III werden gevangenen ingezet om de pestslachtoffers in de processies te vervangen. Als dank hiervoor besloot Karel III in 1759 om jaarlijks gratie te verlenen aan één gevangene. Drie misdadigers krijgen aan het begin van de heilige week te horen dat ze kans maken op vrijlating. Daarna lopen ze onder politiebegeleiding mee in de processie en één van hen wordt na de boetetocht werkelijk vrijgelaten. Dit zijn nooit gevangenen die zware misdaden hebben gepleegd.