Inschrijven

Privacy Statement

Als je je opgeeft voor een cursus Spaans bij Hablamos-Spaans of je overweegt om dit te doen, dan verstrek je persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als je ons e-mailt, belt of onze website bezoekt. Je moet er dan op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. In deze verklaring kun je lezen hoe we dit doen.


Het gebruik van je persoonsgegevens

Om je efficiënt en effectief te helpen, verwerkt Hablamos-Spaans je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij als je je inschrijft voor een cursus, je ons een e-mail stuurt of wanneer je ons belt. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het beschreven privacybeleid.

De aangeleverde persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld via het contactformulier, worden door ons vertrouwelijk behandeld en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bewaard en afgeschermd. Deze gegevens zullen niet met derden worden gedeeld zonder uw toestemming.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben of die de website van Hablamos-Spaans bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn veelal cursisten; zowel particulier als zakelijk. Ook verwerken we soms persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten en van leveranciers. Waar in dit Privacy Statement wordt gesproken over cursisten kunnen ook andere (potentiële) klanten worden bedoeld en andersom.

Wanneer je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van een medewerker aan ons doorgeeft, ben je volgens de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht om deze medewerker hierover te informeren. Dit kan bijvoorbeeld door dit Privacy Statement aan de betreffende persoon te geven, zodat deze weet hoe Hablamos-Spaans met zijn of haar gegevens omgaat.

Ook als je de website van Hablamos-Spaans bezoekt, laat je persoonsgegevens achter in de vorm van je IP-adres. Daarover meer onderaan de pagina bij het onderwerp cookies.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Hablamos-Spaans verwerkt je persoonsgegevens om te zorgen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering:

  • Wij verwerken persoonsgegevens voor de verwerking van de inschrijving voor een cursus. Zo leggen wij bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens vast en indien nodig, passen we deze gegevens aan. We communiceren per e-mail over o.a. extra activiteiten, huiswerkopdrachten, vervolgcursussen of plotselinge roosterwijzigingen. Medecursisten krijgen elkaars e-mailadres alleen te zien als ze hier zelf toestemming voor hebben gegeven. Het is altijd mogelijk aan te geven dat je geen e-mails (meer) wilt ontvangen.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens van cursisten voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.
  • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van (potentiële) cursisten, zoals adresgegevens, e-mailadres en het bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en het bezoek aan onze webpagina’s, kunnen we je eventueel gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via e-mail, internet, telefonisch en eventueel per post.
  • Voor een efficiënte bedrijfsvoering bewaart Hablamos-Spaans ook contactgegevens van relaties, zoals e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummers en websites van bijvoorbeeld een uitgever, collega’s, enz.

Contactvormen

Klanten hebben contact met Hablamos-Spaans via e-mail, telefonisch, via de website of via social media (Facebook of Twitter).  Na telefonisch contact kan het zijn dat we gegevens opslaan in een memo. Op deze manier kunnen we bepaalde besproken zaken terugvinden.
De gegevens die we via bovenstaande kanalen ontvangen worden gebruikt om je vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Soms wordt ook informatie uitgewisseld via formulieren (bijvoorbeeld evaluaties)  De gegevens die daarbij aan ons door worden gegeven, kunnen door Hablamos-Spaans intern worden verwerkt om de kwaliteit van de lessen te verbeteren.

Cookies

Als je onze website gebruikt, plaatsen we cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere inzicht krijgen in het bezoekersgedrag.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site, zoals voor het invullen van het contactformulier. Anderen zijn voor marketingdoeleinden en zorgen ervoor dat we onze diensten kunnen verbeteren en aanpassen. U kunt het gebruik van cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van www.hablamos-spaans.nl maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een cookie op jouw computer/apparaat zodat jouw gebruik van onze website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google Analytics geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op die manier krijgen we inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we aan de hand van die gegevens de gebruikerservaring verbeteren. We delen geen persoonsgegevens met Google. De informatie die wordt verzameld is geanonimiseerd om je privacy te borgen.

Gebruik door derden

Zonder expliciete toestemming zullen wij jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken. Via ons kunnen derde partijen je dus nooit aanbiedingen doen.
Wel kunnen we jouw gegevens aan een derde verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

Bewaartermijn

We bewaren je gegevens zo lang als dat noodzakelijk is en zo kort mogelijk. Hoe lang we precies gegevens bewaren is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor ze worden verwerkt. Zolang je ingeschreven staat als cursist, worden je persoonsgegevens in ieder geval bewaard. Een factuur bewaren wij tot zeven jaar na de factuurdatum, dat moet namelijk van de Belastingdienst. Ben je uitgeschreven als cursist, dan worden je persoonsgegevens na 4 weken verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jou als persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat we zo inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze diensten.

Op welke wijze beschermen wij jouw persoonlijke informatie?

Hablamos neemt verschillende passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen, waaronder al eerder genoemde anonimiseren of verwijderen van de gegevens.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens?

Als je wilt weten welke gegevens wij van je hebben vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan heb je het recht om dat te doen. Dat kan door een mail te sturen naar info@hablamos-spaans.nl.nl. Dan zullen we binnen uiterlijk vier weken op jouw verzoek reageren. Ook als je al je gegevens wilt laten verwijderen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar info@hablamos-spaans.nl.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via onze website. Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je via info@hablamos-spaans.nl contact met ons opnemen.